Sudut PSS

SUDUT MENGENALI WARGA SEKOLAH

 • Mewujudkan mengeratkan hubungan antara guru dengan guru dan murid dan guru.
 • Memberi peluang kepada murid untuk mengenali semua warga sekolah dengan jelas.
 • Menanam sikap hormat dan sayang murid kepada warga sekolah.
 • Memenuhi konsep ” Sekolahku Rumahku “.

SUDUT MURID CEMERLANG KOKURIKULUM

 • Merangsang murid untuk memajukan segala potensi dan bakat pada diri mereka.
 • Menghargai kejayaan murid dalam bidang ko-kurikulum.
 • Menjadi perangsang kepada murid lain untuk mencontohi kejayaan murid yang berjaya.

LAMAN GEMILANG(MURID BERJAYA UPSR)

 • Menghargai kejayaan murid dalam bidang ko-kurikulum.
 • Memberi perangsang kepada murid lain untuk berjaya dalam UPSR.
 • Menjadikan murid berjaya sebagai idola dan sumber inspirasi murid lain.

ALBUM PUSAT SUMBER

 • Merekod segala aktiviri Pusat Sumber Sekolah dalam bentuk gambar.
 • Mencatat segala kenangan yang melibatkan Pusat Sumber.
 • Menampilkan gambar-gambar sudut yang terdapat di dalam Pusat Sumber.

SUDUT PAMERAN BUKU SKRAP

 • Menghargai segala penglibatan murid dalam pertandingan.
 • Menghargai kesungguhan murid dalam melaksanakan segala pertandingan.
 • Menampilkan buku skrap contoh kepada khalayak sekolah.

SUDUT PAMERAN BUKU BARU

 • Menarik minat murid untuk membaca.
 • Memaklumkan kehadiran buku baru di dalam perpustakaan.


SUDUT KUIZ BESTARI

 • Menarik minat murid untuk menyertai pertandingan.
 • Meletak segala maklumat tentang pertandingan.
 • Memudahkan murid mencari soalan dan jawapan pertandingan.

SUDUT SEJARAH SEKOLAH

 • Menanam semangat sayangkan sekolah pada diri guru dan murid.
 • Memaklumkan sejarah sekolah kepada semua guru dan murid.

LAMAN CAKNA PANTUN

 • Menambah pengetahuan murid tentang pantun.
 • Mengekalkan budaya melayu.

SUDUT DETIK-DETIK BERSEJARAH

 • Merakam detik-detik bersejarah yang berlaku di sekolah.
 • Menghargai kejayaan sekolah.

LAMAN KOLEKSI MAYA

Laman ini mengandungi 3 segmen iaitu:
Sudut Mata Wang Sedunia
Sudut Koleksi Setem Sedunia
Sudut Koleksi Kad Telefon dan Kad Pintar Sedunia.

 • Memperkenalkan budaya dunia kepada murid.
 • Memperkenalkan maklumat tentang dunia kepada murid.
 • Menanam minat murid terhadap sesuatu hobi yang berfaedah.

SUDUT PAMERAN BERMUSIM/BERTEMA

 • Menghargai bakat yang ada pada murid.
 • Menampilkan karya murid kepada khalayak sekolah.
 • Menampilkan rasa keyakinan diri pada murid.

SUDUT HASIL KERJA MURID

 • Menghargai segala hasil kerja murid.
 • Menyimpan bahan bercerita dan pupet untuk kemudahan murid.

SUDUT PERMAINAN

 • Memperkenalkan permainan yang menguji kepintaran murid.
 • Mengekalkan permainan tradisional

SUDUT POHON ILMU

 • Mengantung bahan-bahan pembelajaran sebagai rujukan murid.
 • Mengantung bahan-bahan hasil seni murid.
 • Menghargai hasil kerja murid yang berkualiti.

SUDUT BERCERITA

 • Sebagai tempat murid bercerita dan menampikan keyakinan diri yang teguh.
 • Sebagai tempat proses pembelajaran dan pengajaran di luar bilik darjah.

SUDUT MAYA PUPET

 • Sebagai tempat murid membuat persembahan pupet dan menampikan keyakinan diri yang teguh.
 • Sebagi tempat proses pembelajaran dan pengajaran di luar bilik darjah.

SUDUT WARISAN BUDAYA

 • Untuk mengekalkan warisan budaya yang hampir hilang.
 • Sebagai tempat murid belajar tentang kebudayaan bangsa Malaysia.

SUDUT CINTAI KEINDAHAN DAN KEBUDAYAAN NEGARA

 • Untuk memberi peluang kepada murid untuk mengenali semua negeri dan tempat menarik yang terdapat di dalam negara.
 • Menanam sikap menyintai negara sendiri.
 • Memperkenalkan destinasi pelancongan yang terdapat di negara kita.


LAMAN BUSANA

 • Memperkenalkan kepada murid tentang jenis-jenis pakaian yang terdapat di negara kita.
 • Menanam sikap sayangi sesama kaum pada diri murid.

SUDUT PAMERAN BARANG ANTIK

 • Mengekalkan barang-barang antik yang hampir hilang di dalam pengunaan masyarakat pada zaman sekarang.
 • Menambah ilmu pada diri murid tentang barang-barang antik yang pernah wujud.
 • Memberi peluang kepada murid untuk membezakan teknologi lama dan teknologi sekarang.

SUDUT SELF ACCESS LEARNING

 • Memberi peluang kepada murid untuk belajar sendiri.
 • Memberi peluang kepada murid untuk mencari ketenangan.

SUDUT SEJENAK MEMBACA

 • Memberi peluang kepada murid untuk membaca di mana-mana sudut di dalam perpustakaan.
 • Memperkenalkan konsep “Ilmu Ada Di Mana-Mana”.

SUDUT AKHBAR

 • Untuk memberi peluang kepada guru dan murid mengetahui berita-berita semasa.
 • Mewujudkan budaya membaca yang kuat pada diri guru dan murid.

SUDUT RUJUKAN GURU

 • Memudahkan murid mencari bahan rujukan.

SUDUT RUJUKAN MURID

 • Memudahkan murid mencari bahan rujukan

SUDUT KAKTUS

 • Mewujudkan pembelajaran melalui konsep”BENDA HIDUP”.
 • Memperkenalkan budaya ilmu bukan sahaja ada di dalam buku.
 • Menanam sikap gemar pada hobi yang berfaedah.

SUDUT MAJALAH

 • Untuk mewujudkan budaya membaca pada diri murid.
 • Mempelbagaikan bahan bacaan di dalam perpustakaan.

SUDUT HIDUPAN AIR

 • Memperkenalkan benda hidup kepada murid.
 • Memberi ketenangan kepada pengunjung perpustakaan.

SUDUT KOLEKSI RANTAI KUNCI

 • Menambahkan ilmu kepada murid melalui benda selain buku.
 • Menggalakan murid mempunyai hobi yang berfaedah.

SUDUT PROGRAM NILAM

 • Memudahkan segala urusan yang melibatkan Program NILAM.
 • Melicinkan guru membuat analisis .
 • Memudahkan murid menyelesaikan segala masalah berkaitan Program Nilam.

SUDUT ANGKASA LEPAS

 • Mewujudkan kaedah pembelajaran yang mampu menarik minat murid.
 • Mewujudkan lokasi pembelajaran secara pelan dan susun atur yang betul.
 • Menambat perhatian dan pemerhatian murid secara menyeluruh.

SUDUT JALAN RAYA

 • Mewujudkan suasana di jalan raya secara harmoni
 • Mendisplin murid tentang undang-undang di jalan raya.

SUDUT TOKOH PEMIKIR ISLAM

 • Memberi kesedaran kepada murid tentang kebijaksanaan tokoh-tokoh pemikir Islam.
 • Menjadikan orang yang warak dan bestari sebagai idola mereka.

SUDUT INFO AKUARIUM

 • Memberi peluang murid untuk mencari minat atau hobi yang berfaedah.
 • Menambah pengetahuan murid tentang hal yang berkaitan dengan akurium

SUDUT NOSTALGIA GURU

 • Memberi peluang kepada guru untuk mengabadikan kenangan silam mereka.
 • Memberi peluang kepada murid untuk melihat wajah guru mereka.
 • Menjadikan kejayaan guru sebagai idola dan inspirasi kepada murid.

SUDUT KARYA-KARYA BESAR/AGUNG

 • Memberi peluang kepada pelajar membaca hasil karya penulis-penulis:
  i. Terkenal
  ii. Sasterawan Negara
 • Memberi peluang kepada pelajar untuk membaca karya-karya yang pernah memenangi anugerah.
Ikut

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: